Kurs

Trafikalt Grunnkurs

Kursene går fra mandag til og med torsdag, alle fire dager fra kl. 16.00.

Trafikant i mørke (mørkekjøring)må gjennomføres til høsten.

Oppgi navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato ved påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp :  kr 1200,-